Warunki uczestnictwa

Rezerwacja

1.      Rezerwacji wycieczek można dokonywać przez stronę internetową (formularz rezerwacji), czat, Whatsaap, Messenger, skype, viber, email, telefon lub sms.

2.      Organizatorem oferowanych wycieczek jest biuro podróży Pol-Metin Tour w Turcji z siedzibą w Alanyi 18 Sok.1C 07400 oraz jego partnerskie biura tureckie. 

3.      Rezerwację uznaje się za dokonaną  jak  klient poda obowiązkowo pełne dane: imiona i nazwiska uczestników, pełna nazwę hotelu, daty urodzenia dzieci oraz numer telefonu kontaktowy , który będzie aktywny na terenie Turcji

4.      Aby uczestniczyć w wycieczce należy mieć jako potwierdzenie bilet lub sms. Bilet lub sms może być wystawiony na kilka osób jednocześnie i będzie zawierało imię i nazwisko zamawiającego wycieczkę, nazwę wycieczki, nazwę hotelu, datę i godziny zbiórki i kwotę do dopłaty

5.      Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godziny zbiórek. Informujemy o tym fakcie dzień przed wycieczką smsem na numer telefonu podany podczas procesu rezerwacji. Telefon powinien być aktywny dzień przed wycieczką i w czasie jej trwania. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieaktywny telefon który może spowodować niestawienie się na zmienioną godzinę zbiórki i skutkować nieodebraniem klienta na wycieczkę bez zwrotu kosztów.

6.      Po zakwaterowaniu się w hotelu na terenie Turcji klient powinien uzupełnić rezerwacje o numer pokoju w którym jest zakwaterowany. Może to nastąpić poprzez sms, email, Messenger, Whatsaap, Viber, czat. Jeśli biuro nie otrzyma tej informacji może to skutkować nieodebraniem na wykupiona wycieczkę.

7.       Za podanie błędnych danych podczas procesu rezerwacji np. daty urodzenia uczestnika skutkować może startami dla firmy wtedy klient jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów takich jak koszty transportu, biletu wstępu i przewodnika w dniu realizowanej wycieczki.

 

Zbiórka

1.      Miejsce zbiórki to brama wjazdowa do hotelu, szlaban, budka ochrony. Jeśli hotel nie jest wyposażony w bramę wjazdową zbiórka następuje przed wejściem głównym do hotelu od  ulicy chyba że biuro w szczególnym przypadku ustali inaczej.

2.      Godzina zbiórki jest podana na bilecie lub przesłana smsem dzień przed wycieczką. Nasz transport może być wcześniej ale ni później niż 20 min od podanej godziny zbiórki. O opóźnieniu większym niż 20 min należy powiadomić biuro w celu rozwiązania problemu.

3.      W przypadku niestawienia się na wyznaczoną godzinę zbiórki przewodnik lub kierowca musi poinformować recepcję lub ochroniarza. Gdy klienta nie ma w pokoju hotelowym obsługa wycieczki może odjechać po podpisaniu o zaistniałym fakcie  przez pracownika hotelu.

 


Wycieczka


1.      Uczestnik wycieczki jest zobligowany do przestrzegania bezpieczeństwa i poleceń ze strony przewodnika lub kierowcy.

2.      Wycieczki realizowane są grupowo i transport jest zbiorowy. O kolejności odbioru poszczególnych hoteli decyduje biuro.

3.      Uczestnik powinien stawić się w wyznaczonym miejscu i godzinie. Jeśli nie uprzedzi wcześniej biuro o spóźnieniu przewodnik z grupą ma prawo odjechać z resztą grupy.

4.      Program oraz wyżywienie są zgodny z oferta na stronie

5.      Niektóre wycieczki są realizowane przez podwykonawców i to oni ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłową realizację

6.      Program wycieczki może się zmienić ze względów niezależnych od organizatora, bezpieczeństwa lub komfortu zwiedzania.

7.      Wycieczka może zostać przerwana w trakcie realizacji z przyczyn niezależnych od organizatora jak kataklizmy, siły wyższe, zamknięte drogi, epidemie lub pandemie, zamknięte drogi lub warunki pogodowe zagrażające życiu i bezpieczeństwu. W tyk przypadkach nie należy się zwrot za niewykorzystane usługi.

8.      Podane godziny wyjazdów i powrotów na wycieczki są podane orientacyjnie i mogą się czasem bardzo różnić. Godziny powrotów zależne są od wielu czynników: drogowych, pogodowych, organizacyjnych, liczby hoteli, lokalizacji hoteli, terminu wycieczki, ilości uczestników i ich szybkości w poruszaniu się

9.      W przypadku awarii  środka transportu biuro jak najszybciej próbuje awarie usunąć a jeśli nie ma takiej możliwości zapewnia transport zastępczy.

10.  W przypadku opóźnienia w realizacji programu związanych z awariami, siłami wyższymi czy drogowymi biuro nie  dokonuje zwrotu i nie przyjmuje roszczeń ze strony klienta.

11.  Nie gwarantujemy powrotu na posiłek w hotelu i nie zwracamy kosztów niewykorzystanych posiłków  w czasie realizacji wycieczki.

12.  Klientowi który odmawia uczestniczenia w którymś etapie wycieczki z atrakcji płatnych lub bezpłatnych nie należy się zwrot za niewykorzystane usługi.

13.  Przewodnik lub przedstawiciel biura może filmować lub robić zdjęcia uczestnikom wycieczek podczas ich realizacji w celu reklamy i promocji biura bez uzyskania dodatkowej zgody.

14.  Nie ponosimy odpowiedzialności za zakupione zdjęcia, filmy pamiątki i inne rzeczy podczas wycieczek.

15.  Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w autobusie czy innym środku transportu lub zagubione podczas wycieczek oraz za rzeczy uszkodzone podczas wycieczek np. okulary, kamery, telefony, aparaty.

16.  Lot balonem w Kapadocji jest organizowany przez DORAK HOLDING. Cena lotu balonem w Kapadocji jest dynamiczną i ostatecznie podawana przez firmę baloniarską w przeddzień lotu balonem. Może ona przekroczyć cenę podaną na stronie. W tym przypadku klient może dopłacić różnicę w cenie lub zrezygnować z pełnym zwrotem wpłaconych kosztów. Firma Metin Tour nie ponosi odpowiedzialności za politykę cenową firm baloniarskich w Kapadocji. Dorak Holding zastrzega sobie prawo do anulowania lotu balonem w każdym momencie bez podania przyczyny


Środek transportu

1.      Autokary którymi dysponujemy spełniają wszystkie normy do obsługi turystów w Turcji. Autobusy i busy są klimatyzowane, wyposażone w luki bagażowe i górne półki na bagaż podręczny. Środki transportu na krótkie trasy mogą nie posiadać wszystkich udogodnień.

2.      Transport nie jest wyposażony w foteliki dla dzieci. W Turcji  nie ma takiego obowiązku.

3.      Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w wycieczkach ale powinni poinformować biuro o tym w czasie rezerwacji. Nie gwarantujemy specjalnego transportu dla takich osób.

4.      W transporcie miejsca nie są numerowane, można zajmować je dowolnie. Nie można zarezerwować konkretnych miejsc.

 

Zniżki i promocje

1.      Zniżki dla dzieci naliczane są w wysokości: do 50 % ceny danej wycieczki dla dziecka do lat 12.

2.      100% naliczamy dla dzieci do 6 roku życia bez miejsca siedzącego w autokarze

3.      Ministerstwo Turystyki w Turcji określa wiek dziecka na podstawie rocznika urodzenia a nie konkretnej daty urodzenia.

4.      Dla dzieci do 6 roku życia można dokupić samodzielne miejsce siedzące. W innym przypadku dziecko siedzi u rodzica/opiekuna na kolanach.

5.      Na wycieczkę należy zabrać paszport dziecka i na prośbę obsługi lub służb kontrolnych należy go okazać w celu weryfikacji daty urodzenia. W przypadku braku paszportu klient może zostać poproszony o dodatkową opłatę lub nawet nie wpuszczony na zwiedzany obiekt.

6.      Promocje znajdują się w zakładce promocje i obejmują złożone rezerwacje przez stronę internetową i opłacone przed wyjazdem do Turcji w całości lub zaliczkowo.

 

Rezygnacja

1.      Klient ma prawo do zmiany terminu zarezerwowanej wycieczki lub liczby osób nie później niż 24 godziny przed wyjazdem na wycieczkę.

2.      Rezygnacja z wycieczki z całkowitym zwrotem kosztów może nastąpić najpóźniej do 24 godzin przed podaną na bilecie lub smsie godziną zbiórki.

3.      Rezygnacja bez zwrotu następuje w sytuacji jeśli klient nie przedstawi oświadczenia lekarskiego uniemożliwiającego odbycie wycieczki lub rezygnacja nastąpiła na mniej niż 24 h przed zbiórką na wycieczkę.

4.      Rezygnacja złożona poza godzinami pracy biura lub w dniu realizowanej wycieczki nie upoważnia do żadnego zwrotu.

5.      W przypadku promocji z zakładki promocje jak również wycieczek lotniczych, rejsów międzynarodowych, pływania z delfinem, rezerwacji hotelowych nie zwracamy kosztów niewykorzystanych wycieczek i usług, z których nastąpiła rezygnacja w którymkolwiek momencie.Anulacje


1.      Wycieczka może zostać anulowana z powodów niezależnych od organizatora jak siły wyższe, epidemie, pandemie, kataklizmy, zamknięte drogi, strajki, niekorzystne warunku pogodowe które uniemożliwiają realizacje wycieczki lub niewystarczającej liczbie uczestników.

2.      anulacjach informujemy uczestników jak najszybciej telefonicznie lub sms

3.      W przypadku anulacji biuro zaproponuje inny możliwy termin wycieczki lub inną usługę w tej samej cenie lub wyższą. Jeśli różnica jest większy klient dopłaca różnicę

4.      Jeśli klient nie godzi się na zaproponowaną usługę lub nowy termin wycieczki biuro zwraca pełną kwotę jeśli wycieczka była wcześniej opłacona

5.      Lot balonem może zostać odwołany w każdej chwili bez podawania przyczyny


Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać do 7 dni od zakończenia wycieczki lub usługi. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Reklamacje przyjmujemy w formie pisemnej na ręce pracowników biura lub listem poleconym na adres biura. Jeśli wykonawcą usługi jest podwykonawca to on rozpatruje reklamacje. Zwroty lub częściowe potrącenia następują w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.